182

Predzostavená regulačná jednotka. S rozdeľovačmi.

Opis: 

Predzostavená prednastavená termostatická regulačná jednotka.
Obsahuje:
- prednastavenú termostatickú regulačnú jednotku,
- rozdeľovače s integrovanými prietkomermi a uzatváracími ventilmi pre primárny obvod ,
- obtok pre primárny obvod,
- havaríjny termostat,
- vysokoúčinné čerpadlo, UPM3 Auto L 25-70.
Max. prevádzkový tlak: 10 bar.
Rozsah nastavenia teploty: 25–55°C.
Zdroj: 230 V - 50/60 Hz.

NA STIAHNUTIE

Kód

Pripojenia

Výstupy

Malé balenie

Veľké balenie

182621A2L 002

1” F

2

1

-

182621A2L 003

1” F

3

1

-