142

Predregulačný a uzatvárací ventil

Opis: 

Predregulačný a uzatvárací ventil
Telo odolné proti odzinkovaniu.
Včítane tlakových testovacích portov na spojenie s kapilárou.
S izoláciou.
Max. prevádzkový tlak: 16 bar.
Rozsah teploty: -10÷120°C.
Max. podiel glykolu v zmesi: 50%.

NA STIAHNUTIE

  • Kompletný katalóg

  • Technická brožúra

  • Návod na použitie

  • Výkaz o predaji

  • Podrobné príručky

Výkresy: 

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

142170

1 1/4”

1

-

142180

1 1/2”

1

-