209

Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory.

Opis: 

Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory.
Pre termostatické hlavice série 200.
Chrómová povrchová úprava.
Pri nastavení použite imbusový kľúč kód 209001.

 

NA STIAHNUTIE

Výkresy:

BIM model

Kód

Malé balenie

Veľké balenie

209004

1

10