209

Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory.

Opis: 

Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory.
Pre termostatické regulačné hlavice sérií 200, 204, 202 a 205.
Pri nastavení použite imbusový kľúč kód 209001.

NA STIAHNUTIE

  • Kompletný katalóg

  • Technická brožúra

  • Návod na použitie

  • Výkaz o predaji

Výkresy:

BIM model

Kód

Malé balenie

Veľké balenie

209000

1

10

Podobné produkty