6459

Izolácia pre guľové zónové ventily so servopohonom sérií 6453 s obtokovým T-kusom sérií 6459 a 6490

Opis: 

Izolácia pre guľové zónové ventily so servopohonom sérií 6453 s obtokovým T-kusom sérií 6459 a 6490.
S napojením pre rozdeľovače sérií 356... IS.

 

 

NA STIAHNUTIE

Výkresy:

BIM model

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

645901

1/2" - 3/4"

1

-

645900

1" - 1 1/4"

1

-

 

Podobné produkty