200

Dizajnová termostatická hlavica pre vykurovacie systémy

Opis: 

Zabudovaný senzor s kvapalinovým prvkom.
Pre ventily sérií 4001, 4003, 4004 a 3380.
Chrómová povrchová úprava.
So stupnicou od ❄ do 5 zodpovedajúcej nastaveniu teploty, v rozsahu 7°C do 28°C.
Sada zamedzujúca neoprávnenú manipuláciu, obsahuje adaptér, kryť a imbusový kľúč.

NA STIAHNUTIE

Výkresy:

Kód

Malé balenie

Veľké balenie

200015

1

5