5709

C7 BIOCIDE

Opis: 

Zabraňuje tvorbe baktérií a plesni.
Dávka:
0,5 litru na každých 150 litrov vody v systému.

KARTA BEZPEČNOSTN ÚDAJOV

NA STIAHNUTIE

Výkresy:

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

570913

0,5 litri

1

12

 

Podobné produkty