5709

C4 LEAK SEALER

Opis: 

Tekuty tesniace prípravok na utesňovanie malých únikov.
Dávka:
0,5 litru na každých 150 litrov vody v systému.

KARTA BEZPEČNOSTN ÚDAJOV

NA STIAHNUTIE

Výkresy:

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

570914

0,5 litri

1

12

 

Podobné produkty