5709

C3 CLEANER

Opis: 

C3 CLEANER.
Odstraňuje špinu, vodný kameň a nečistoty.
Dávka:
0,5 litru na každých 150 litrov vody v systému.

KARTA BEZPEČNOSTN ÚDAJOV

NA STIAHNUTIE

Výkresy:

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

570911

0,5 litres

1

-

 

Podobné produkty