118

Automatický regulátor prietoku s externou nastaviteľnou náplňou

Opis: 

Automatický regulátor prietoku s externou nastaviteľnou náplňou.
Telo odolné proti odzinkovaniu.
Nastaviteľná polymérová náplň s HNBR diagramom.
Max. prevádzkový tlak: 25 bar.
Rozsah teploty: 0–100°C.
Max. percentuálny podiel glykolu v zmesi: 50%.
Rozsah Δp : 17 –210 kPa; 17–400 kPa; 30–400 kPa; 35–400 kPa.
Rozsah prietoku : 0,10–5,80 m3/h.
Odchylka: ±5%.
S možnosťou osadenia vstupu pre tlakomer.
 
Nastavenia prietoku
Pri tomto type náplne je možné regulovať prietok z vonku, bez toho aby bolo treba ventil uzatvoriť a náplň fyzicky vymeniť.
Špeciálnym kľúčom pre nastavovací mechanizmus sa náplň nastaví na odpovedajúcu hodnotu na stupnici náplne.
Dvojitá stupnica rozdelená po jednotkách od 1 do 5 a potom po desatinách od 1 do 9 umožňuje veľmi presné nastavenie
prietoku.
V závislosti na rozsahu tlaku a prietoku sú náplne dodávané v rozličných farebných variantách, to zjednodušuje ich
identifikáciu.
Odpovedajúcou farbou je aj označený nastavovací mechanizmus a ochranný kryt náplne.

NA STIAHNUTIE

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

118141•••  

1/2”

1

-

118151••• 

 3/4”

1

-

118161••• 

 1”

1

-

118171•••  

1 1/4”

1

-

Podobné produkty