574001

Automatická dopĺňajúca jednotka s bezpečnostnou dvojitou spätnou klapkou, typu BA, Y-sitkom a uzatváracím ventilom

Opis: 

Automatická dopĺňajúca jednotka s bezpečnostnou dvojitou spätnou klapkou, typu BA, Y-sitkom a uzatváracím ventilom
(spätný ventil s kontrolovateľným redukovaným tlakovým pásmom).
Rozsah nastavenia tlaku redukčného ventilu: 1–6 bar.
Max. prevádzkový tlak: 10 bar.
Max. prevádzková teplota: 60°C.
Spätna klapka certifikovaná podľa EN 12729.

NA STIAHNUTIE

Certifikácie: 

  • DVGW
  • SITAC

Výkresy:

Kód

 

Malé balenie

Veľké balenie

574001 

3/4”

1

-

Podobné produkty