Περιηγηθείτε

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ - ΑΠΑΕΡΩΤΕΣ

Ο απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων διαχωρίζει τόσο τον αέρα όσο και τις ακαθαρσίες που κυκλοφορούν στα κλειστά κυκλώματα συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.