Περιηγηθείτε

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ο διανομέας πολυφωσφορικού άλατος περιορίζει τον σχηματισμό αλάτων στο σύστημα νερού οικιακής χρήσης και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν. Βοηθά στη διατήρηση στον χρόνο των αρχικών επιπέδων απόδοσης ανταλλαγής θερμότητας της μονάδας παραγωγής και του εναλλάκτη θερμότητας στο κύκλωμα παραγωγής ΖΝΧ.