Περιηγηθείτε

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Η χημική επεξεργασία του «μη πόσιμου» νερού θεωρείται εσωτερική επεξεργασία και απαιτεί την προσθήκη ειδικών προϊόντων που μπορούν να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες: καθαρισμό, προστασία και διατήρηση της απόδοσης του συστήματος.