Περιηγηθείτε

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ο διαχωριστής σωματιδίων διαχωρίζει τις ακαθαρσίες – που αποτελούνται κυρίως από άμμο και σωματίδια – που κυκλοφορούν στα κλειστά κυκλώματα συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Οι εκδόσεις με μαγνήτη έχουν σχεδιαστεί για τον διαχωρισμό μεταλλικών υπολειμμάτων.