Περιηγηθείτε

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Τα δοχεία διαστολής είναι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί λαμβανομένης υπόψη της αύξησης του όγκου του νερού λόγω αύξησης της θερμοκρασίας του, τόσο στα συστήματα θέρμανσης όσο και στα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Χρησιμοποιούνται επίσης ως υδροπνευματικά φρεάτια σε συστήματα διανομής νερού οικιακής χρήσης.