Περιηγηθείτε

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι συλλέκτες για συστήματα κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιούνται στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης ώστε να είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας στα διάφορα δωμάτια όταν υπάρχει μόνο μία μονάδα παραγωγής θερμότητας ή μονάδα ψύξης.