Περιηγηθείτε

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ο αυτόματος πλήρωσης είναι μια συσκευή που αποτελείται από μειωτή πίεσης με έδρα αντιστάθμισης, φίλτρο εισόδου, κρουνό αποκοπής και βαλβίδα αντεπιστροφής. Ορισμένα μοντέλα παρέχονται με βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής. Εγκαθίσταται στον σωλήνα εισόδου νερού στα συστήματα θέρμανσης κλειστού κυκλώματος και η κύρια λειτουργία της είναι η διατήρηση της πίεσης του συστήματος σταθερής σε καθορισμένη τιμή μέσω αυτόματης αναπλήρωσης με νερό όπως απαιτείται.