Σειρά 553

Αυτοματοσ πληρωσησ, με χειροκίν η το κρου ν ό, σ ή τα, βαλβίδα α ν τεπι σ τρoφής.

Μετάβαση
553040.png
553040_dim~-~page-1.png
553040_sez~-~page-1.png
553040.png
553040_dim~-~page-1.png
553040_sez~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Αυτοματοσ πληρωσησ, με χειροκίν η το κρου ν ό, σ ή τα, βαλβίδα α ν τεπι σ τρoφής.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη ανάντη πίεση: 16 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–70 °C
Εύρος πίεσης ρύθμισης: 0,3–4 bar

Πιστοποιήσεις

PZH

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Σύνδεση
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ πληρωσησ, με χειροκίν η το κρου ν ό, σ ή τα, βαλβίδα α ν τεπι σ τρoφής. Σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M, είσοδος. Σύνδεση: G 1/2" (ISO 228-1) F, ακριανή έξοδος. Μέγιστη ανάντη πίεση: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–70 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 0,3–4 bar.
SCIP code
da5c9a44-cc51-4319-a081-e499187d86af
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Αυτοματοσ πληρωσησ, με χειροκίν η το κρου ν ό, σ ή τα, βαλβίδα α ν τεπι σ τρoφής. Σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M, είσοδος. Σύνδεση: G 1/2" (ISO 228-1) F, ακριανή έξοδος. Μέγιστη ανάντη πίεση: 16 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–70 °C. Εύρος πίεσης ρύθμισης: 0,3–4 bar.
SCIP code
6ff430a8-a80b-4ccc-a351-1c3d25f4d059

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi