Περιηγηθείτε

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Το SEPCOLL, μια συσκευή που συνδυάζει τις λειτουργίες του υδραυλικού διαχωριστή και του συλλέκτη διανομής, χρησιμοποιείται στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης ώστε να είναι δυνατή η διαφορετική ρύθμιση των διαφόρων δωματίων όταν υπάρχει μόνο μία μονάδα παραγωγής θερμότητας ή μονάδα ψύξης.