Περιηγηθείτε

ΑΠΑΕΡΩΤΕΣ

Ο απαερωτής διαχωρίζει και αφαιρεί τον αέρα που κυκλοφορεί στα κλειστά κυκλώματα επιτοίχιων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.