Σειρά 551

Μόνωση απαερωτών DISCALSLIM® σειράς 551.

Μετάβαση
CBN551805.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Μόνωση απαερωτών DISCALSLIM® σειράς 551.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μόνωση απαερωτών DISCALSLIM® σειράς 551.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi