Περιηγηθείτε

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Αυτές οι βαλβίδες ασφαλείας εξασφαλίζουν την εκτόνωση της υπερβολικής θερμοχωρητικότητας εάν η θερμοκρασία του μέσου υπερβεί την καθορισμένη ρύθμιση και είναι απαραίτητες σε συστήματα βιομάζας.