Περιηγηθείτε

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η αντιρρυπαντική βαλβίδα αντεπιστροφής είναι μια υδραυλική συσκευή προστασίας που αποτρέπει την αντίστροφη ροή του μολυσμένου νερού στο κεντρικό σύστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω μεταβολών της πίεσης στο δίκτυο διανομής που προκαλούν την αντίστροφη ροή του νερού. Η βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία είναι τοποθετημένη ανάμεσα στο κεντρικό σύστημα νερού και στο σύστημα χρήστη στις λύσεις διανομής νερού, αποτρέπει κάθε επαφή του νερού του ενός συστήματος με το νερό του άλλου συστήματος, καθώς κλείνει αυτόματα κάθε φορά που επικρατούν συνθήκες αντίστροφης ροής.