Περιηγηθείτε

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ

Οι αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού απομακρύνουν τον αέρα που συσσωρεύεται στο εσωτερικό των κυκλωμάτων των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.