Περιηγηθείτε

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η βαλβίδα ασφαλείας TP ελέγχει και περιορίζει τη θερμοκρασία και την πίεση του ζεστού νερού που υπάρχει σε μια μονάδα αποθήκευσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης και παρεμποδίζει την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 100 °C, με τον σχηματισμό υδρατμών.