Σειρά 309

Βαλβιδα εκτονωσησ πιεσησ - θερμοκρασιασ.

Μετάβαση
309430.png
309430_sez~-~page-1.png
309430_dim~-~page-1.png
309430.png
309430_sez~-~page-1.png
309430_dim~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Βαλβιδα εκτονωσησ πιεσησ - θερμοκρασιασ.
Για συ στήμα τα ν ερού οικιακής χρή σης, για τ ην προ σ τασία του δ ο χείου αποθή κευ σης ζ ε σ τού ν ερο ύ.

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR

Πιστοποιήσεις

CE2797
WRAS
PZH

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος κύρια σύνδεση σύνδεση εκκένωσης Ρύθμιση
Ρύθμιση
90 °C
Μήκος καλωδίου αισθητήρα
100 mm
Μέγιστη ονομαστική τιμή εκτόνωσης
10 kW
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα εκτονωσησ πιεσησ - θερμοκρασιασ. Για συ στήμα τα ν ερού οικιακής χρή σης, για τ ην προ σ τασία του δ ο χείου αποθή κευ σης ζ ε σ τού ν ερο ύ. κύρια σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M. σύνδεση εκκένωσης: Ø 15. Ρύθμιση: 3 bar. Ρύθμιση: 90 °C. Μήκος καλωδίου αισθητήρα: 100 mm. Μέγιστη ονομαστική τιμή εκτόνωσης: 10 kW. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
48220116-b3eb-46cd-b315-89ea17669d79
Ρύθμιση
90 °C
Μήκος καλωδίου αισθητήρα
100 mm
Μέγιστη ονομαστική τιμή εκτόνωσης
10 kW
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα εκτονωσησ πιεσησ - θερμοκρασιασ. Για συ στήμα τα ν ερού οικιακής χρή σης, για τ ην προ σ τασία του δ ο χείου αποθή κευ σης ζ ε σ τού ν ερο ύ. κύρια σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M. σύνδεση εκκένωσης: Ø 15. Ρύθμιση: 4 bar. Ρύθμιση: 90 °C. Μήκος καλωδίου αισθητήρα: 100 mm. Μέγιστη ονομαστική τιμή εκτόνωσης: 10 kW. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
6e906ef4-b804-462f-98f2-54349c94f5d0
Ρύθμιση
90 °C
Μήκος καλωδίου αισθητήρα
100 mm
Μέγιστη ονομαστική τιμή εκτόνωσης
25 kW
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Βαλβιδα εκτονωσησ πιεσησ - θερμοκρασιασ. Για συ στήμα τα ν ερού οικιακής χρή σης, για τ ην προ σ τασία του δ ο χείου αποθή κευ σης ζ ε σ τού ν ερο ύ. κύρια σύνδεση: G 3/4" A (ISO 228-1) M. σύνδεση εκκένωσης: Ø 22. Ρύθμιση: 3 bar. Ρύθμιση: 90 °C. Μήκος καλωδίου αισθητήρα: 100 mm. Μέγιστη ονομαστική τιμή εκτόνωσης: 25 kW. Υλικό: ορείχαλκος ανθεκτικός στην αποψευδαργύρωση DR.
SCIP code
a54c7875-0940-443a-a1a9-018906a057db