Περιηγηθείτε

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Σωστή διαχείριση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που αποτελούν μέρος του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Η ασφάλεια και η προστασία του συστήματος ξεκινά από αυτόν τον χώρο και από εδώ είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας και η διασφάλιση της σωστής κατανομής της θερμικής ενέργειας. Ο διαχωρισμός των ακαθαρσιών και του αέρα στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης αποτρέπει προβλήματα όπως: εναποθέσεις και δημιουργία κρούστας, απώλεια απόδοσης ανταλλαγής θερμότητας, υψηλά επίπεδα θορύβου, θραύση συσκευών και εμφράξεις γραμμών.

Components for central heating systems