Σειρά 5453

PROTECTION KIT.

Μετάβαση
kit545345.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

PROTECTION KIT.
Το πακέτο περιλαμβάνει:
- Διαχωριστή σωματιδίων με μαγνήτη και διακόπτες αποκοπής;
- C3 Καθαριστικό;
- C1 Συντηρητικό.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
PROTECTION KIT. Το πακέτο περιλαμβάνει: - Διαχωριστή σωματιδίων με μαγνήτη και διακόπτες αποκοπής; - C3 Καθαριστικό; - C1 Συντηρητικό.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
PROTECTION KIT. Το πακέτο περιλαμβάνει: - Διαχωριστή σωματιδίων με μαγνήτη και διακόπτες αποκοπής; - C3 Καθαριστικό; - C1 Συντηρητικό.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi