Σειρά 546

DISCALDIRT®, Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα.

Μετάβαση
546053.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα.
Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm.
Με μόνωση.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar
Φινίρισμα: επικαλυμμένο
Υλικό: χάλυβας

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Εύρος θερμοκρασίας μέσου
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα. Με μόνωση. Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm. Σύνδεση: DN 50 (EN 1092-1) PN 16, συγκόλληση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–105 °C. Φινίρισμα: επικαλυμμένο. Υλικό: χάλυβας.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα. Με μόνωση. Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm. Σύνδεση: DN 65 (EN 1092-1) PN 16, συγκόλληση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–105 °C. Φινίρισμα: επικαλυμμένο. Υλικό: χάλυβας.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα. Με μόνωση. Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm. Σύνδεση: DN 80 (EN 1092-1) PN 16, συγκόλληση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–105 °C. Φινίρισμα: επικαλυμμένο. Υλικό: χάλυβας.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα. Με μόνωση. Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm. Σύνδεση: DN 100 (EN 1092-1) PN 16, συγκόλληση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–105 °C. Φινίρισμα: επικαλυμμένο. Υλικό: χάλυβας.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα. Με μόνωση. Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm. Σύνδεση: DN 125 (EN 1092-1) PN 16, συγκόλληση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Φινίρισμα: επικαλυμμένο. Υλικό: χάλυβας.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων. Συγκολλητά άκρα. Με μόνωση. Διαχωρισμός σωματιδίων μεχρι 5μm. Σύνδεση: DN 150 (EN 1092-1) PN 16, συγκόλληση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη πίεση εκτόνωσης αέρα: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C. Φινίρισμα: επικαλυμμένο. Υλικό: χάλυβας.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi