Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi
Kompanija

Sertifikati

Caleffi stalno potvrđuje svoj sistem organizacije u skladu sa utvrđenim propisima ISO standarda.

Sistem sertifikacije

Prvi koraci su započeti još pre dvadeset godina kada je kompanija Caleffi po prvi put dobila sertifikat za kvalitet menadžmenta kao i brojne potvrde za proizvode.

A nedavno je dobila i sertifikat za Sistem upravljanja životnom sredinom, kao i sertifikat BS OHSAS 18001:2007 za zdravlje i bezbednost sistema, a još jedan važan cilj kompanije je sticanje najnovijih sertifikata koji se odnose na energiju i etiku. 

Sertifikati sistema kvaliteta dobijeni do danas su potvrđeni od strane BSI sertifikatom za sistem upravljanja kvalitetom, AEOF sertifikatom za olakšani izvoz robe i ICIM i IQNET 14001 sertifikatima za sistem upravljanja životnom sredinom.

Dubinske studije

U cilju osiguranja usaglašenosti našeg Sistema za kvalitet menadžmenta sa zahtevima navedenim u referentnom standardu, Caleffi je preduzeo sve mere osiguranja da zahtevi klijenta i proizvoda budu precizirani, definisani i zadovoljeni, kako bi se poboljšalo zadovoljstvo klijenta, razvoj sistema kontinuiranog napretka, postavljanje usklađenih poslovnih ciljeva, postizanje organizacionih i relacionih uslova, prilagođenih za isticanje definisanih ciljeva , kao i funkcionisanje kompanije koja u potpunosti shvata važnost sadržaja realizacije politike kvaliteta.

Trenutno validne potvrde:

JANUAR 2022 ažuriranje ISO 9001:2015 sertifikata sa logotipom Accredia umesto UKAS-a.
APRIL 2021 Caleffi je od BSI dobio ažurirani ISO 9001:2015 sertifikat do maja 2024. Sertifikacija je proširena na VMC proizvode.
MAJ 2018 kompanija Caleffi je uspešno ispunila sve uslove za produženje BSI ( British Standard Institution) sertifikata do 2021. godine (  br. sertifikata FM 21654).
MAJ 2017 obnova UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM i IQNET sertifikata). Što se tiče BSI sertifikata, Caleffi preduzima korake i u fazi je 'tranzicije' u ispunjavanju zahteva novih 9001:2015 propisanih normi.
APRIL 2015 obnovljen BSI sertifikat do maja 2018.
MAJ 2011 šesta revizija ICIM i IONet potvrda kao dokaz korektnog održavanja sistema održavanja kvaliteta, jačanje imidža kompanije u međunarodnom kontekstu.
APRIL 2010 Sistem održavanja kvaliteta podignut na novi UNI EN ISO 9001: 2008 Stansard.
JUL 2009 Caleffi je dobio obnovljenu potvrdu iz British Standard Institution (BSI).
JUL 2008 Naši sistemi za merenje utrošene toplote imaju potvrdu od BSI.
JUN 2008 Caleffi je nagrađen novom i prestižnom Golden Label Certification ( Potvrda Zlatna Etiketa) koj se daje u cilju priznavanja izuzetnog uspeha kompanije.
MAJ 2008 Novi uspeh-ICIM i IQNET potvrde obnovljene do 2011. Godine.

U cilju nadgledanja naših visokokvalitetnih standarda, povremeno obavljamo anketu na temu zadovoljstva kod naših klijenata.
Dobijeni rezultati su korisni zbog određivanja zasluga, ali i kritika. Razrešenje istih postaje naš cilj.

Sistem za upravljanje životnom sredinom je grupa postupaka, procedura, instrumenata i modela koje jedna organizacija koristi i formalno primenjuje u cilju poštovanja odredbi odgovarajućih zakona. Organizacije koje žele da pribave sertifikat o kvalitetu formalno se obavezuju da će ograničiti kako neposredan tako i posredan uticaj svog poslovanja na životnu okolinu (radi se o pitanjima na koja kompanije mogu da imaju uticaja), da će smanjiti ispuštanje štetnih materija u vazduh, zagovarati smanjivanje proizvodnje otpada, recikliranje, efikasnije korišćenje resursa, i promovisati najbolju praksu vezanu za očuvanje životne sredine. Usvajanje politike neprestanog unapređivanja poslovanja u oblasti zaštite čovekovog okruženja zapravo predstavlja prioritet za organizacije koje imaju sertifikat kvaliteta.

Kompanija Caleffi je oduvek bila svesna toga da ljudske i industrijske aktivnosti, uključujući i aktivnosti same kompanije Caleffi, neminovno utiču na okolnu životnu sredinu, pa je donela svojevoljnu odluku da usvoji Sistem za upravljanje životnom sredinom koji je u junu prošle godine dobio sertifikat UNI EN ISO 14001:2004. Ovaj sistem određuje način na koji kompanija prati i nastoji da neprestano unapređuje svoje poslovanje u odnosu na životnu sredinu, a njegov glavni cilj je da se spreči i smanji uticaj poslovanja kompanije na okolinu.

Pribavljeni su sledeći sertifikati:

  • sertifikat ICIM predstavlja pouzdanu potvrdu sposobnosti Sistema za upravljanje životnom sredinom kompanije Caleffi da izađe u susret specifičnim zahtevima i ispuni unapred definisane ciljeve;
  • sertifikat IQNET, koji traži "Međunarodna mreža certifikata”, prikazuje istovrsne sertifikate koje izdaju članovi Mreže, i pruža garanciju da su sistemi kvaliteta kompanija za koje su sertifikati izdati međunarodno prepoznati. Na ovaj način se favorizuje transparentnost u međunarodnoj trgovini.

29. maj 2012.: Kompanija Caleffi je pribavila AEOF sertifikat – jednostavniji carinski postupak/bezbedniji transport - koji špediteri često traže, a koji omogućuje jedostavniji carinski postupak i nudi olakšice pri bezbednosnoj carinskoj kontroli.

Certifikat se odnosi na ovlašćene špeditere, tj. lica koja posluju na teritoriji Evropske Unije, a koja poseduju sertifikat AEO koji je izdala carinska uprava države članice na osnovu zahteva i uslova koje je odredila Evropska komisija, uključujući pozdanost i bezbednosni status pomenutih lica u međunarodnom lancu snabdevanja.

AEOF sertifikat je prepoznat širom Evrope (kao i u skoro svim zemljama zapadnog sveta). Nastao je kao rezultat sporazuma između Evropske Unije i SAD, a potpisale su ga i mnoge druge države (uključujući Japan, Švajcarsku, Norvešku, Kanadu i Kinu). 

Status ovlašćenog špeditera pruža mnoge trgovinske i poslovne olakšice:

  • manja kontrola dokumentacije, manje skenerskih i fizičkih provera;  
  • ukoliko je određena provera transporta, to se obavlja kao prioritetna radnja;  
  • špediter može da odabere gde će se pomenuta provera izvršiti;
  • olakšan postupak dobijanja postojećih carinskih olakšica;
  • manje informacija koje je potrebno pružiti u zbirnim izjavama;
  • preventivno obaveštavanje o pozitivnom rešenju carinske kontrole koje se odnosi na zbirnu deklaraciju;
  • međusobno prepoznavanje bezbednosnih pograma od strane zemalja koje nisu članice Evropske Unije.

Ukratko, sertifikat garantuje bolje odnose sa carinskim organima, manje zastoje u transportu, povećanu bezbednost, i bolju komunikaciju među stranama uključenim u logistički lanac. Drugim rečima, on pruža značajne prednosti u izvozu robe.

Caleffi je veoma zadovoljan ostvarenim rezultatima , uz stalnu pomoć nadležnih i saradnika, i želi da zahvali ANIMA, EasyFrontier servis kompaniji i gospodinu Familiariju za koordinaciju rada koju sprovodi carina Novara.