PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Merač vode za sisteme vode za domaćinstvo

Merači su konstruisani za lokalno i/ili daljinsko čitanje, sa pulsnim izlazom sa reed kontaktom sa pulsnom težinom definisanom na osnovu vrste zapremine i prečnika.

Merači vode za hladnu i toplu vodu u domaćinstvu