PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Filteri

Filtracija je fizičko-mehanički proces kod koga se tekuća voda izdvaja od čvrstih čestica dispergovanih u njoj zbog toga što se hvataju u poroznom situ za filtriranje kroz koje tečnost prolazi. Sito zadržava sve čestice veće od prečnika mrežice filtera pri prvom prolasku.