Domestic Water Sizer
Softver

Domestic Water Sizer

Aplikacija za brzo i tačno dimenzionisanje glavnih komponenata sistema za potrošnu vodu

domestic water sizer Caleffi
Brzo i tačno dimenzionisanje
  • Brzo i tačno odredite dimenzije glavnih komponenata sistema za potrošnu vodu
  • Sačuvajte izveštaj o nacrtu u PDF formatu u kojem su prikazani uneti i proračunati podaci, kao i tehnička dokumentacija s primerima šema u prilogu
  • Aplikacija je dostupna na više jezika i to bez ikakve pretplate

Za šta možete da koristite Domestic Water Sizer?

Uz Domestic Water Sizer možete brzo da dimenzionišete komponente u nastavku.

Reduciri pritiska

Unesite radne parametre (ulazni pritisak, podešen izlazni pritisak, radna temperatura) i projektovani protok (njega možete da proračunate pomoću posebnog alata koji uzima u obzir vrstu upotrebe). Na osnovu njih, aplikacija će automatski proračunati srednju brzinu medija i navesti šifre optimalnih komponenata Caleffi.

Otvorite i isprobajte


Mešni ventili

Ako ne znate vrednost protoka za reducire pritiska, možete da ih proračunate pomoću posebnog alata. Zatim odredite da li je mešni ventil za termostatske, elektronske ili solarne toplotne sisteme. Aplikacija će zatim na osnovu zadatih vrednosti proračunati optimalan gubitak pritiska i predložiti šifre komponenata Caleffi koje će obezbediti ispravno mešanje vode i odgovarajuće podešavanje temperature.

Otvorite i isprobajte


Akumulacioni bojleri

Ako imate sistem za centralno pripremu potrošne tople vode, aplikacija omogućava proračun potrebne zapremine akumulacionog bojlera na osnovu broja i vrste najčešćih kategorija potrošača. Dobijeni podatak sada može da se iskoristi za izbor vrste i veličine ekspanzione posude.

Otvorite i isprobajte


Ekspanzione posude

Zapremina ekspanzione posude može da se proračuna unošenjem radnih parametara (ulazni pritisak akumulacionog bojlera, podešeni pritisak sigurnosnog ventila, temperatura u akumulacionom bojleru). Ponuđena rešenja se odnose na slučaj s jednom ili dve ekspanzione posude.

Otvorite i isprobajte

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

In_depth_guide_Web-800x800.jpg
SIZING OF HYDRAULIC AND DOMESTIC WATER SYSTEMS: Mixing valves and pressure reducing valves
In_depth_guide_Web-800x800.jpg
SIZING OF HYDRAULIC AND DOMESTIC WATER SYSTEMS: Expansion and storage vessels

Isprobajte Domestic Water Sizer

Recenzije

 

„Odlična i vrlo praktična aplikacija za brzo dimenzionisanje unapred. Hvala.”


„Praktično i funkcionalno.”


„Korisna aplikacija, ali neke funkcije ne mogu da se preuzmu u PDF formatu... ali to može da se reši papirom i olovkom.”