PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Navijci

Zatvarajući holenderi se obično koriste za zatvaranje i podešavanje toplotnog medijuma na radijatorima u sistemima grejanja i hlađenja.