Odricanje odgovornosti

 • Ograničena odgovornost
  Uprkos našim nastojajima da sadržaj vebsajta bude u potpunosti istinit, dešava se da prikazane informacije sadrže tehničke ili slovne greške. S obzirom na to da se sve informacije koje vebsajt nudi s vremena na vreme menjaju/ažuriraju, predstavljamo Vam ih, kako direktne tako i indirektne, bez garancija. Kompanija Caleffi S.p.A. se ni u kom slučaju neće smatrati odgovornom za neposrednu, posrednu, slučajnu ili posledičnu štetu, kao ni za štetu bilo koje druge vrste, uključujući, na primer, štetu izazvanu nemogućnošću daljeg korišćenja, odgovornost za profit koji nastaje ili je na bilo koji način povezan sa korišćenjem ovog vebsajta ili bilo kojih usluga koje on nudi, odgovornost za nemogućnost korišćenja vebsajta ili povezanih usluga, odgovornost za pružanje ili nepružanje usluga, kao ni odgovornost za informacije, softver, usluge i grafička rešenja preuzeta sa vebsajta.
   
 • Obaveštenje o softveru koji nudi ovaj vebsajt
  Softver koji korisnik može da preuzme na svoj kompjuter ili da koristi on-line je vlasništvo kompanije Caleffi, ukoliko nije navedeno drugačije. Korišćenje softvera osim za ličnu upotrebu prethodno mora, u pisanoj formi, da odobri kompanija Caleffi S.p.A. Kompanija Caleffi S.p.A. se odriče svake odgovornosti vezane za tačnost rezultata dobijenih korišćenjem programa ili algoritama sadržanih u programima, kao i odgovornosti koja bi mogla da proistekne usled nepravilnog korišćenja softvera.
   
 • Nadležnost
  Navedeni uslovi tumačiće se u smislu zakona Republike Italije. U slučaju da dođe do spora vezanog za navedene uslove, nadležan je isključivo sud u Novari, u Italiji.