PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Uređaji za statičko balansiranje

Statički balansni ventili su hidraulični uređaji koji se koriste za precizno regulisanje brzine protoka toplotnog medijuma kojim se ručno snabdevaju terminali u sistemu.