Pipe Sizer
Softver

Pipe Sizer

Bilo da treba da dimenzionišete cevovod (za vazduh i vodu) ili da proračunate gubitke pritiska, do rešenja možete stići u samo nekoliko klikova

Caleffi Boru Boyutlandırıcı
Pipe Sizer
  • Caleffi Pipe Sizer omogućava dimenzionisanje i izradu proračuna za cevi i cevne vodove za vazduh i vodu, odnosno za vodovodne i vazdušne sisteme
  • Baza podataka aplikacije sadrži najčešće korišćene tipove cevi koje su klasifikovane prema uobičajenim materijalima izrade, obliku i dimenzijama. Za sve parametre možete da podesite i željenu jedinicu mere.

Za šta možete da koristite Pipe Sizer?

 

Aplikacija može da se koristi za izradu proračuna za obe vrste fluida (voda, uključujući mešavinu vode i glikola, ili vazduh) u različite svrhe.

 

Proračun distribuiranih gubitaka pritiska u postojećim i unapred izabranim cevima

Distribuirani gubici pritiska odnose se na delove linijskih cevi. Nakon izbora tipa, dimenzija i dužine cevi za proračun i unosa potrebnih podataka, kao što su temperatura fluida i nazivni protok, aplikacija će izračunati ukupan gubitak pritiska za taj deo cevi, linijski gubitak pritiska i brzinu fluida pod unetim uslovima.


Dimenzionisanje cevi

Ako treba da odredite dimenzije cevi, ovaj režim vam omogućava proračun optimalnih dimenzija cevi na osnovu parametara projekta koje odredi korisnik. Pored tipa i dužine dela cevi za dimenzionisanje, temperature fluida i nazivnog protoka, izborom linijskog gubitka pritiska, brzine fluida ili oba parametra možete da podesite i tipične parametre projekta. Za te parametre možete da unesete i maksimalnu graničnu vrednost. Aplikacija će potom proračunati najadekvatnije dimenzije cevi za navedene uslove projekta. Za vazdušna postrojenja, aplikacija omogućava dimenzionisanje cevovoda s okruglim ili pravougaonim poprečnim presekom.


Proračun lokalizovanih gubitaka pritiska

Lokalizovani gubici pritiska odnose se na nelinijske delove cevovoda, kao što su kolena, suženja, račve i slično. Namenska grafička podrška u aplikaciji omogućava odabir jedne ili više vrsta lokalizovanih gubitaka pritiska i proračun pojedinih vrednosti i ukupnog zbira.
 

Pipe Sizer Table & Diagrams
Tabele i dijagrami

Aplikacija Pipe Sizer pruža mogućnost za unapređenje tabela padova pritiska. Naše tabele mogu da se koriste kao pomoć kod projektovanja, a u formatu „Caleffi Notebook” i kao referentni alat za primenu teorije u različitim praktičnim primerima prilikom obuke u vašem postrojenju.

Isprobajte Pipe Sizer

Recenzije

 

„Veoma korisna aplikacija za brzo dimenzionisanje i više.”


„Tabele iz poznatog Doninelijevog članka (’Distributivne mreže’) objavljenog u Quaderni Caleffi mogu odmah da se primene u ovoj praktičnoj aplikaciji koja radi bez problema.”


„Ako dodate odeljak za podatke o unutrašnjem i spoljnom prečniku za različite tipove cevi, masi i zapremini vode po metru, daću vam pet zvezdica.”