PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Ventili za redukciju pritiska

Ventili za smanjenje pritiska su uređaji koji, kada se instaliraju u privatnim vodoinstalacijama, smanjuju i stabilizuju ulazni pritisak od javne mreže. Ulazni pritisak je u načelu previsok i promenljiv da bi kućni sistemi mogli pravilno da funkcionišu.