PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Termostatski mešni ventil za solarne toplotne sisteme

Termostatski mešni ventil se koristi u solarnim toplotnim sistemima koji proizvode toplu vodu za potrebe domaćinstva. Dizajniran je da održava zadatu temperaturu pomešane vode koja se isporučuje korisniku, kada postoje varijacije u temperaturi i pritisku tople i hladne vode na ulazu ili u protoku izvlačenja.