PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Uređaji za kontrolu diferencijalnog pritiska

Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska održava konstantnu zadatu vrednost razlike u pritisku između dve tačke hidrauličnog sistema. Diferencijalni premosni ventil osigurava recirkulaciju protoka proporcionalno broju ventila koji se zatvaraju, ograničavajući maksimalnu vrednost diferencijalnog pritiska koji generiše pumpa.