PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Zidna interfejs jedinica za indirektno hlađenje

Modul za centralizovane sisteme hlađenja prethodi hidrauličkoj separaciji između primarnog sistema i sistema u stanu. Sadrži pumpu visoke efikasnosti i zonski ventil sa automatskim balansiranjem (PICV).