PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Razdelnici za sisteme vode za domaćinstvo

Distribucioni razvodnici se koriste za kontrolu i distribuciju medijuma u kućnim sistemima za vodu. Isporučuju se već sklopljeni u plastičnoj kontrolnoj kutiji da bi se olakšali pozicioniranje i instalacija.