PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Radijatorski ventili za jednocevne i dvocevne sisteme

Ova vrsta ventila se koristi kod jednocevnih ili dvocevnih sistema radijatora. Mogu da se instaliraju samo na donjem priključku radijatora, koji se koristi kao ulaz i izlaz za medijum.