Zaštita od smrzavanja

Datum

Jedinica se sastoji od:

     1. Automatskog odzračnog ventila.

     2. Nepovratnog ventila, priključci 1“ M.

     3. Ventila protiv smrzavanja, priključci 1“ M.

     4. Regulacione jedinice.

     5. Termostata minimalne temperature.

     6. NZ solenoidnog ventila, 230 V–50 Hz.

    

 

Princip radaJedinica za zaštitu od smrzavanja art. 109610 može da se instalira u sistemu gde je toplotna pumpa postavljena napolju pri čemu može doći do smrzavanja vode u cevima.

Sistem se aktivira bilo u slučaju nestanka struje ili prekida rada toplotne pumpe (kvara). U slučaju nestanka struje (prekida napajanja električnom energijom) dolazi do odvajanja unutrašnjeg od spoljašnjeg dela sistema na nivou nepovratnog ventila (2) i normalno zatvorenog solenoidnog ventila (6). Ukoliko temperatura vode u cevima ostaje iznad 4°C, ventil protiv smrzavanja ostaje zatvoren, a cevovod pod pritiskom. Kada temperatura vode u cevima padne ispod  4°C, termostatski senzor koji se nalazi u ventilu protiv smrzavanja (3) ga otvara i dozvoljava oticanje vode iz cevi u spoljnu sredinu (oticanje vode je u vidu kapanja). Kada se vrati napajanje električnom energijom, solenoidni ventil je otvoren, automatski dopunjač (7) dopunjuje sistem vodom na podešeni nominalni pritisak, a ventil protiv smrzavanja se zatvara, omogućavajući ponovnu cirkulaciju, odzračni ventil (1) i odstranjivač vazduha i nečistoče (8)  uklanjaju višak vazduha. U slučaju prestanka rada toplotne pumpe, sa daljim padom temperature vode u sistemu (toplotna pumpa održava cirkulaciju fluida ali bez razmene toplote), sigurnosni termostat (5) se aktivira. Kada temperatura vode padne ispod 10°C, termostat (5) se aktivira i pomoću regulatora (4)  prekida napajanje strujom solenoidnog ventila, čime se aktivira procedura kao kod prekida napajanja električnom energijom.

AsortimanSerija 109 ... Set za zaštitu od smrzavanja

Serija 108 ... Ventil protiv smrzavanja

 

Šeme primene