Zaščita proti zmrzovanju

Datum

Enoto sestavljajo:

     1. Avtomatski odzračevalni lonček.

     2. Nepovratni ventil, priključek 1" M.

     3. Ventil proti zmrzovanju, priključek 1" M.

     4. Regulacijska enota.

     5. Termostat minimalne temperature.

     6. NC Elektromagnetni ventil, 230 V - 50 Hz.

    

 

 

 

Princip delovanjaEnoto za zaščito proti zmrzovanju, koda 109610, se lahko v sistem namesti, če ima toplotna črpalka notranjo cirkulacijsko črpalko.   

Sistem se aktivira v primeru izpada električne energije ali v primeru nepravilnega delovanja toplotne črpalke. Ob izpadu električne energije, sistem loči notranji del sistema od zunanjega dela pri nepovratnem ventilu (2) in normalno zaprtem elektromagnetnem ventilu (6). Če ima voda v pipah več kot 4°C, zapiralo ventila proti zmrzovanju ostane zaprto, pipa pa ostane pod pritiskom. Ko voda v sistemu pade pod 4°C, termostat v ventilu proti zmrzovanju (3) omogoči odprtje zapirala in izpust vode iz sistema. Ko je električna energija ponovno na voljo, se elektromagnetni ventil odpre, avtomatski polnilni ventil (7) ponovno napolni sistem z vodo na nastavljeni nazivni tlak, ventil proti zmrzovanju se zapre in s tem omogoči ponovno cirkulacijo v sistemu: odzračevalni lonček (1) in odzračevalec-lovilec nesnage (8) odstranita ves odvečni zrak. V primeru okvare toplotne črpalke in posledičnega znižanja temperature vode v sistemu (toplotna črpalka še naprej deluje, vendar se izmenjava toplote prekine), se vključi varnostni termostat (5). Ko voda pade pod 10°C, se termostat (5) vključi in prek regulatorja (4) prekine električno napajanje elektromagnetnega ventila, s čimer se sproži zgoraj omenjeni postopek za primer izpada električne energije. 

Naša paleta izdelkovSerija 109 ... Komplet proti zmrzovanju

Serija 108 ... Ventil proti zmrzovanju

Shema