COFFEE WITH CALEFFI - Drugi serijal vebinara

Datum

Caleffi organizuje drugi serijal vebinara kojima se možete pridružiti i naučiti nešto novo o našim proizvodima, ali i o
načinu dimenzionisanja, izboru opreme za vaše toplotne podstanice, izboru različitih sistema grejanja i potrebnoj opremi za iste. 
Takođe, možete učestvovati u diskusiji na datu temu, postavljati pitanja i davati predloge.

Počev od srede 27.01.2021. i svake naredne od 11:00h možete se pridružiti našim vebinarima.

Vebinari vam nude sledeće:

Mogućnost da iz udobnosti svog doma ili kancelarije prisustvujete edukaciji,

Mogućnost da dobijete odgovore na pitanja iz oblasti koje se obrađuju i

Aktivno učestvovanje u diskusiji sa predavačem.

Vreme koje biste inače proveli u saobraćajnoj gužvi, na putu do mesta održavanja
seminara sada možete iskoristiti za pravu edukaciju.

Prijavu za vebinar možete izvršiti preko obrazca za prijavu.

Planirane teme i raspored održavanja je sledeći:

  • DIRTMAG + CLEANER

Sreda 27.01.2021. 11:00h - 12:00h

Ova tema je posvećena važnosti upotrebe filtera u cirkulacionom sistemu.
Proizvodni program Caleffi odvajača nečistoća.
Takođe, ova tema obuhvata pravilno pokretanje i održavanje cirkulacionog sistema
primenom sredstva za ispiranje i čišćenje.

  • Evolucija radijatorskih ventila

Sreda 03.02.2021. 11:00h - 12:00h

Tema posvećena evoluciji radijatorskih ventila: od tradicionalnih termostatskih radijatorskih ventila,
preko termostatskih radijatorskih ventila sa predregulacijom do dinamičkih ventila.
Primena dinamičkih ventila i puštanje sitema u rad, dimenzionisanje pumpe i provera ispravnosti rada ventila.
Pregled proizvodnog programa vezanih za ostale vrste radijatorskih ventila poput, uronskih i usponskih ventila, H-ventila i ostalih.

  • CALEFFI CODE - Wi-Fi regulacija radijatorskog sistema grejanja

Sreda 10.02.2021. 11:00h - 12:00h

Pored dobro isprojektovanog i izvedenog sistema radijatorskog grejanja, bitna stavka  u toku eksploatacije je i regulacija. 
Caleffi je izbacio novu seriju sistema upravljanja radijatorskog grejanja Caleffi Code i ova tema je posvećena objašnjavanju
načina funkcionisanja sistema i mera ušteda koje se ostvaruju primenom ovog sistema.

  • FLOWMATIC ventil nezavisan od pritiska za dinamičko balansiranje (PICV) 

Sreda 17.02.2021. 11:00h - 12:00h

Primena uredjaja za dinamičko balansiranje, njihova primena u instalacijama i efekat postizanja boljih uslova
ugodnosti u svakom delu grejnog objekta. Prednosti korišćenja seta za HVAC instalacije i način regulisanja.

  • Reduciri pritiska i mešni ventili 

Sreda 03.03.2021. 11:00h - 12:00h
Nestabilan pritisak u sistemu i njegov uticaj na elemente sanitarnog kruga, rešavanje problema
primenom reducira pritiska. Asortiman Caleffi proizvodnog programa. Primena termostatskog mešnog
ventila sa asortimanom proizvoda ove vrste.  

  • Recirkulacioni sistem sanitarne vode i Legiomix - termička dezinfekcija 

Sreda 10.03.20201. 11:00h - 12:00h
Prednosti recirkulacionog sistema sanitarne vode, uređaji za balanisranje sanitarnog kruga.
Bakterija Legionela - opasnost po ljudsko zdravlje, termička dezifenkcija primenom hibridnog mešnog ventila - Legiomix.  

  • Hidraulički separatori i termičke distribucione jedinice  

Sreda 17.03.20201. 11:00h - 12:00h

Primena hidrauličkih odvajača, princip rada kao i asortiman proizvodnog programa. Višenamenski odvajač.
Primena termičkih distribucionih jedinica, predmontirani set.  

  • Sistemi podnog grejanja

Sreda 24.03.2021. 11:00h - 12:00h

Oprema za siteme podnog grejanja. Predmontirani razdelni ormari sa fiksnim i modulacionim jedinicama.
Predstavljanje raznih rešenja za jednostavnije dimenzionisanje kao i izvođenja sistema.

  • Zonski ventili 

Sreda 31.03.2021. 11:00h - 12:00h 

Podela zonskih ventila prema unutrašnjem zapornom elementu. Primena zonskih ventila.
Način regulisanja i dimenzionisanje ventila.