BIM fajlovi instalacijskih šema su sada dostupni

Datum

Caleffi je dao na raspolaganje prvi deo instalacijskih šema koje su dostupne za besplatno preuzimanje.

U kompaniji Caleffi oduvek se vodilo računa o podršci projektantima. Idući u korak sa vremenom, kao vid podrške Caleffi je svojim korisnicima dao na raspolaganje 2D šeme koje su se koristile za projektovanje mašinskih instalacija u AutoCad-u. Danas, kada i zakonska regulativa Evropske unije (Direktiva 201/24 EU) podstiče upotrebu BIM fajlova, kako bi se povećala transparentnost postupaka javnih nabavki.
Caleffi je pripremio BIM biblioteku svojih proizvoda, a to nije sve, dostupne su i gotove šeme instalacija, baza koja se još uvek dopunjava i s vremenom ce zadovoljiti svaki zahtev.

Cilj nam je bio da zadržimo sve pozitivne aspekte gore pomenutih 2D šema i poboljšamo njihovu upotrebljivost, ciljajući one profesionalce koji trenutno usvajaju BIM metodologiju.

Šeme se mogu preuzeti sa naše veb stranice i mogu se uvesti direktno u vaš projekat.
Na ovaj način možete pregledati elemente, verifikovati protoke, ali takođe raditi u parametarskim familijama.
Polazeći od uvezenih elemenata, softver će moći da izveze predmer svih potrebnih komponenti.
Korišćenje BIM šema pomoći će vam da smanjite vreme projektovanja, smanjite rizik od grešaka i postignete sveukupno bolje rezultate.

Nove šeme ćemo vremenom dodavati na ovu veb stranicu. Obavestićemo vas putem naših društvenih mreža (LinkedIN and Facebook).
I ne zaboravite da podelite BIM na društvenim mrežama i pomenite Caleffi Hidronic Solutions.


 


ŠEME DOSTUPNE ZA PREUZIMANJE 

Klikom na vezu otvoriće se Autodesk® BIM 360 i moći ćete da preuzmete ne samo .rvt datoteku, već i dodatnu dokumentaciju.

BROJ ŠEME      LINK DO AUTODESK® 360 BIM
Šema 10.10.rvt Toplotna podstanica sa jednim gasnim kotlom (bez proizvodnje PTV)
Šema 10.15.rvt Toplotna podstanica sa dva gasna kotla (bez proizvodnje PTV)
Šema 10.30.rvt Toplotna podstanica sa jednim modulacionim gasnim kotlom (bez proizvodnje PTV)
Šema 10.35.rvt Toplotna podstanica sa dva modulaciona gasna kotla (bez proizvodnje PTV)
Šema  20.10.rvt Toplotna podstanica sa gasnim kotlom u integraciji sa solarnim sistemom za pripremu PTV
Šema 20.40.rvt Toplotna podstanica sa kotlom na biomasu u integraciji sa gasnim kotlom i proizvodnjom PTV u podstanici
Šema 30.10.rvt Toplotn podstanica sa izmenjivačem za daljinsko grejanje bez proizvodnje PTV
Šema 40.10.rvt 5-ocevni sistem distributivne mreže (sistem sa konstantnim protokom)
Šema 40.20.rvt Trocevni sistem distributivne mreže (sistem sa promenjivim protokom)
Šema 40.50.rvt Distributivna mreža PTV sa grupama (bez kolektora) za termičku regulaciju i dezinfekciju
Šema 41.10.rvt Radijatorski sistem grejanja sa termostatskom regulacijom
Šema 45.10.rvt Radijatorski sistem grejanja sa usponskim vodovima i sa termostatskom reglacijom
Šema 45.35.rvt Zonski jednocevni radijatorski sistem grejanja sa uronskim i balansnim ventilima
Šema 45.50.rvt Fan-Coil sistem
Šema 45.51.rvt Četvorocevni sistem sa Fan-Coil-ima
Šema 45.70.rvt Sistem saplafonskim Fan-Coil-ima
Šema 50.10.rvt Centralna proizvodnja PTV sa spremnikom i elektronskim mešnim ventilom za termičku dezinfekciju protiv Legionele
Šema 50.25.rvt Centralan proizvodnja PTV sa spremnikom i mešnim ventilom sa by-pass-om za termičku dezinfekciju
Šema 70.10.rvt Sistem sa toplotnom pumpom vazduh-voda
Šema 75.20.rvt Sistem sa toplotnom pumpom vazduh-voda u integraciji sa gasnim kotlom
Šema 75.25.rvt Sistem sa toplotnom pumpom vazduh-voda u integracija sa gasnim kotlom i pripremom PTV