Domestic Water Sizer application Caleffi

Aplikacija: dimenzionisanje sistema sanitarne vode

Datum

Termostatski ili elektronski mešni ventili se koriste u sistemima za proizvodnju sanitarne tople vode. Nnjihova funkcija je održavanje željene temperature mešane vode koja se šalje ka potrošaču pri variranju temperature i dovodnog pritiska kod tople i hladne vode ili kod variranja protoka.

Reducici pritiska su uređaji, koji kada su instalirani u sistemima za snadbevanje vodom, redukuju i stabilizuju pritisak vode koja dolazi i javne mreže, koji je inače suviše visok i varijabilan za korišnjenje u sanitarnim sistemima.

Prilikom projektovanja mreže za snadbevanje vodom prvi uslov je da se obezbedi pravilna isporuka tople i hladne vode. Ne postoje posebni standardi za istovremeno korišćenje komponenata  za dimenzionisanje sistema sanitarne vode kao što su reduciri pritiska i mešni ventili. Međutim, preporučljivo je istovremeno korišćenje koeficjenata koji se koriste za ove uređaje kako bi se izbeglo predimenzionisanje i obezbedio optimalan rad.

Radi lakšeg proračuna i kako bi se obezbedilo da je on tačan, Caleffi je razvio besplatnu aplikaciju za dimenzionisanje sistema sanitarne vode. Aplikacija je dostupna online na sajtu www.caleffi.com i

Mešni ventili moraju biti pravilno dimenzionisani kako bi se obezbedilo da temperatura mešane vode ima zadatu vrednost, precizno i sigurno. Reduciri pritiska moraju biti dimenzionisani tako da omoguće proračunat protok sistema i brzinu protoka fluida u cevima, kako bi se izbegli buka i brzo trošenje uređaja.

Caleffijeva aplikacija vodi projektanta kroz proračun i osigurava tačnost rezultata.