18 Październik 2021

Zabezpieczenie kotłów pelletowych

Kotły pelletowe to jeden z ekologicznych sposobów ogrzewania, który jest świetnym rozwiązaniem w przypadku wymiany źródła ciepła z urządzeń spalających węgielUkłady modernizowane są systemami najczęściej wysoko/średnio parametrowymi, gdzie odbiornikami ciepła są grzejniki. Modernizacja takiego układu będzie zatem w zasadzie polegać na wymianie elementów kotłowni (w zależności od kondycji instalacji). Nie ma konieczności zmiany samych odbiorników, jak ma to miejsce w przypadku pomp ciepła.

Kotły tego typu najczęściej wyposażone są w zaawansowaną automatykę, pozwalającą na modulację zakresu mocy w zależności od zapotrzebowania, co bezpośrednio przenosi się na energooszczędność samego układu. Stosując tego typu rozwiązanie należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu samego źródła ciepła. Jednym z elementów wymaganych do długoletniego, bezawaryjnego działania jest zastosowanie rozwiązania zapobiegającego kondensacji.

Skąd się bierze zjawisko kondensacji w kotłach?

Drewno i jego pochodne zawierają zmienny procent wilgoci w zależności od typu (pellet, zrębki itp.) oraz długości przechowywania. Para wodna jest uwalniana w trakcie schnięcia w komorze spalania. Obecność “zimnych stref” w kotle lub kominie może obniżyć temperaturę spalin poniżej punktu rosy, co powoduje skraplanie.

Dlaczego to zjawisko jest groźne?

Para wodna skrapla się na elementach kotła wraz z sadzą i częścią węglowodorów obecnych w spalinach, co prowadzi do powstania osadów i smoły. Substancje te, przylegają do ścian wewnętrznych kotła. Osady są łatwopalne, a dodatkowo obniżają wydajność wymiany ciepła, jak również mogą prowadzić do przyspieszonej korozji elementów kotła.

W jaki sposób możemy przeciwdziałać zjawisku kondensacji?

W przypadku kotłów należy wyeliminować “zimne strefy”, czyli utrzymywać stosunkowo wysoką temperaturę powierzchni wewnętrznych kotła. Aby to zrealizować należy zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę wody powracającej do urządzenia z instalacji. Jednym ze sposobów jest zastosowanie termostatycznych zaworów antykondensacyjnych z serii 280Jak zatem działa zawór antykondensacyjny z serii 280?

Aby objaśnić zasadę działania całego układu posłużymy się przekrojem znajdującym się powyżej oraz rysunkami przedstawiającymi 4 fazy pracy instalacji wyposażonej w zawór z serii 280.

Czujnik termostatyczny (1), całkowicie zanurzony w medium kontroluje ruch elementu zamykającego (2) regulującego przepływ w obejściu (7) i w stronę instalacji.  Przy uruchomieniu kotła zawór recyrkuluje wodę, tak aby jak najszybciej uzyskać zadaną temperaturę (rys.1). 

Gdy temperatura zasilania Tz przekracza ustawioną temperaturę zaworu Tnast. zaczyna otwierać się doprowadzenie wody powrotnej z instalacji i produkcja wody zmieszanej Tmix; w tej fazie rozpoczyna się ładowanie instalacji (rys. 2).

Kiedy temperatura wody powracającej do kotła Tmix jest większa od ustawionej na zaworze o około 10 °C, zamyka się obejście (7), woda powracająca do kotła ma taką samą temperaturę jak woda powracająca z instalacji (rys. 3 i rys. 4).

 

W przypadku zastosowania tego typu rozwiązania niezwykle istotne dla prawidłowego działania układu jest zastosowanie dodatkowych elementów w instalacji takich jak:

  • kotłowa pompa obiegowa
  • bufor ciepła lub sprzęgło hydrauliczne

Zawór z serii 280 został wyposażony w wymienną wkładkę termostatyczną, dzięki czemu istnieje możliwość precyzyjnego dopasowania do wymagań instalacji. Utrzymując wysoką temperaturę pracy zawór ogranicza powstawanie osadów, zwiększa wydajność spalania, kontroluje emisję do środowiska i przedłuża żywotność kotła. 

Montaż elementów zabezpieczających przed kondensacją jest również wymogiem gwarancyjnym stawianym przez większość producentów kotłów pelletowych.

 Przemysław Dutka

Doradca Techniczny

przemyslaw.dutka@caleffi.com

668 652 314

Kategorie, w których pojawia się
Komentarze do postów na blogu